بهار انسان ها نزدیک است. یا صاحب الزمان ...

سلیمان لعل زاری

رسالت مداحان

پنجشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵ ق.ظ

رسالت مداحان

مداحان،  که منصب ستایش،  معرفی چهره نورانی ومرام والای عترت پاک پیامبرگرامی اسلام (ص) را بردوش گرفته اند،  مسولیت سنگینی را عهده دار شده اند .آنان  با ذکر فضایل  ومصائب اهل بیت علیهم السلام،  مجالس حسینی راگرم واشک عاشقانه شیعیان آل ا...را جاری ساخته،  محبت اهل بیت را چون  نهالی در دلها می  نشانند،   وازاین  طریق  نقش موثری درشکل دهی افکارمردم وبقاء مکتب ایفاء می کنند.

 رسالت مقدس مداحان درعصر حاضررا می توان به اختصار چنین بیان کرد:

1-استفاده شایسته ازعواطف پاک مردم وجهت دادن به آنهادرمسیرتهذیب وتقوا:  مردم،   دراین مجالس با گریه  برمظلومیت امام حسین (ع) آنرا الگوقرارمی دهند،  درواقع  زمینه تطبیق اعمال و کردار خویش وهمرنگی با سیره عملی آن حضرت را فراهم می سازند. تاثیرعمیق این مجالس به  قدری است که  افرادی زیادی دراین مجالس،   دگرگونی عمیق یافته،   تصمیم برترک گناه ومعصیت می گیرند وچه بسااشخاص گمراهی که باشرکت دراین مجالس تنبه حاصل کرده وراه نجات پیدامی کنند36.

مداحان باید این مجالس را به گونه ای برگزارنمایند که مهد پرورش انسانهای پاک،  حق طلب،  آزاده وفداکارباشد.

2- روشنگری افکار جامعه وهدایت به ارزشها وتقویت ایمان وبصیرت مردم:

محبت وعاطفه پیروان اهل بیت(ع) باید با پشتوانه، اعتقاد وبصیرت همراه باشد.به فرموده  امام علی (ع):  (حَمَلُوا بَصائِرَهُمْ  عَلی اَسْیافِهِمْ ). بصیرت ها یشان را بر شمشیرهایشان سوارکردند 37.

این گونه مدافعان بینا دل، هم دررکاب علی(ع) بامعاویه جنگیدند،   هم درهمه حال امام مجتبی علیه السلام رایاری کردند، هم درعاشورا جان خودرافدای امام خویش  و نصرت  اسلام  نمودند. سخنان  امام  حسین(ع)،   حضرت  سجاد(ع) وحضرت ابوالفضل، علی اکبر،  جوانان بنی هاشم،  یاران اباعبدا...همه گویای عمق بصیرت آنان است. امام صادق (ع) درباره حضرت عباس تعبیر(نافذالبصیره) دارد،    که گویای عمق  بینش و استواری ایما ن  او درحمایت ازسیدالشهداءاست: کانَ عَمُّنا الْعَباسُ بْنَ عَلیٍّ نافِذَالْبَصِیرَةِ صُلْبَ الْإیمانِ38.

ذاکران  خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام  باید  با بهره  گیری از درسهای عاشورا،  بصیرت مردم رانسبت به درک حوادث،  فتنه ها وتشخیص حق ازباطل،  تقویت نمایند.

3- حفظ واشاعه فرهنگ شهادت: یکی ازشاخصه های مهم  نهضت عاشورا،  و ازروحیات والای حسین ابن علی(ع)ویارانش،  عنصرشهادت طلبی بود،  یعنی مرگ درراه خداراه(احدی الحسنیین)دانستن،  ودریچه ای برای وصول به قرب  خدا وبهشت برین،  وازاین روعشق وشیفتگی وبی صبری برای درک  فضیلت شهادت.امام حسین درمکه،   پیش ازحرکت به سوی کوفه درضمن سخنرانی به   آن تصریح می کند (خُطَ الْمَوْتُ عَلی وُلْدِ آدَمَ  مَخَطَ الْقََلادَةَ عَلی جِید ِالْفَتاةِ)39. وبا جمله(مَنْ کانَ باذِلاً فِینا مُهْجَتَهُ فَلیَرْحَلْ مَعَنا)40.یاران شهادت طلب رابرمی  گزیند   و به  مسلخ عشق،   کربلا می  برد و این راه  را پیش روی  بشریت  می گشاید. روندگان این صراط جاودانه، همه شاگردان مکتب عاشورایند. تواسوه شهادتی معلم شهامتی خوشاکسی که پا نهد به مکتب ولای تو ملت ایران درس شهادت وایثارراازحسین(ع) ویاران با وفایش آموخت وبا این فرهنگ توانست علی رغم دشمنان، انقلاب اسلامی رابه پیروزی برساند، توطئه های گوناگون راخنثی نموده،  مردانه دربرابرتهاجم بیگانگان مقاومت کند.          

امام خمینی رضوان ا...می فرمود:مرگ سرخ، به مراتب اززندگی سیاه بهتراست  وما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم،   تا فردا فرزندانمان درمقابل کفرجهانی باسرافرازی بایستند41.

 

مداحان اهل بیت باید با بهره گیری ازآموزه های عاشورا، فرهنگ شهادت وایثار،  پایداری درراه  دین،  وفاداری به رهبری حق،   وحمایت از انقلاب اسلامی را ترویج،   تبلیغ وتشویق نمایند.

4- تقویت روح آزادگی ومبارزه درمردم:ازمهمترین درسهای عاشورا، آزادگی،  ظلم ستیزی،  ذلت ناپذیری است.حسین بن علی (ع) فرموده است: (مَوْتُ فِی عِزٍ  خَیْرٌمِنْ حَیاةٍ فِی ذُلٍ).مرگ باعزت بهتراست اززندگی باذلت42.

 

هنگامیکه مجروح درمیدان نبرد برزمین افتاده بود شنید که سپاه دشمن قصدحمله به حرم وخیمه گاه  اورا نموده است  فریاد برآورد:  ( اِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُُمْ دِینٌ  وَکُنْتُمْ لاتُخافُونَ الْمَعادِ فَکُونُوااَحْرارَافِی دُنْیاکُمْ.اگردین ندارید وازقیامت نمی ترسید پس دردنیایتان آزاده باشید43.

درس آزادی به دنیا داد رفتارحسین  بذرهمت درجهان افشاند افکارحسین

باقیام خویش براهل جهان معلوم کرد تابع اهل  ستم  گشتن  بود عارحسین

مرگ باعزت، زعیش درمذلت بهتراست نغمه ای می باشدازلعل درربارحسین.

مداحان اهل بیت باید با الهام ازفرهنگ عاشورا،  آزادگی،   ذلت ناپذیری رادربین مردم تبلیغ وترویج نمایند. جامعه اسلامی راازبی تفاوتی، عافیت طلبی و چاپلوسی برحذر دارند.

5- ایجاد معرفت ومحبت واطاعت نسبت به اهل بیتعلیهم السلام: عظیم ترین سرمایه روحی شیعه که پیونددهنده آنان بااهل بیت پیامبر،  بازدارنده ازتباهی، برانگیزاننده به  فداکاری  وتصفیه کننده دل وجان است،   معرفت وعشق  به اهل بیت  به ویژه حضرت اباعبدا...الحسین(ع)است. مداحان اهل بیت باید  محافل ذکرخاندان پیامبرراکانون آموزش،   معرفت وعشق همراه بابصیرت نسبت به اهل بیت (ع) قراردهند تامردم ازآنهاالگوبگیرند.

ثقه الاسلام کلینی وشیخ طوسی علیهماالرحمه درحدیث معتبراز امام صادق(ع) روایت کرده اند: (قا لَ لِی اَبِی: یا جَعْفَرُاَوْقِفْ مِنْ مالِی کذا وَکذا اَلنّوادِبَ  یَنْدُبَنِی عَشْرَسِنِینَ بِمِنی اَیّامَ  مِنی) . پدرم به من فرمود: ای جعفر مقداری ازمالم را (پس ازوفاتم)  به  برپایی مجلس سوگواری برایم درایام حج درمنی اختصاص بده44.

صاحب جواهر دربیان حکمت و فلسفه این وصیت  امام باقر(ع) می فرماید: چون برپایی مجالس سوگواری ائمه باعث شناخت فضایل اخلاقی آنان و درنتیجه اقتداء وتاسی مردم به آن بزرگان است45.

6- مبارزه بابدعت ها وتحریف ها:یکی ازاهداف ائمه اهل بیت به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مبارزه با بدعت ها،  تحریف ها،  کجرویها وتهاجم  فرهنگی دشمنان بوده است امام حسین(ع)درنامه ای به بزرگان بصره نوشت:( فَاِنَّ السُّنَّتةَ قََدْاُمِیتَتْ وَالْبِدْْْعَتَ قَدْاُحْیِیَتْ، فِاِنَّ تَسْمَعُواقَوْلِی اَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشادِ).هماناسنت هامرده وبدعت هاآشکارشده اگرازمن اطاعت نمائید شماراهدایت می کنم46.                  فرهنگ عزاداری ومداحی اهل بیت به خاطربرانگیختن عشق وعواطف دوست داران خاندان عصمت وطهارت، استقبال پرشوراقشارمختلف، به ویژه نسل جوان ونقش حماسه  آفرینی آن همواره درمعرض بدعت ها،  تحریف ها،  خرافات بوده است،  دشمنان تلاش می کنند  با ترویج آسیب ها نقش حیات آفرینی این  فرهنگ انسان سازراازاین مجالس بگیرند.   

مداحان اهل بیت  باید  توصیه های مقام معظم رهبری و مراجع اعزام  تقلید را سرلوحه کارخود  قرار داده  با استفاده از شیوها ی مقبول سنتی این آئین مقدس رابرگزارنمایند،  با بدعت ها،  خرافات،  انحرافات،  شجاعانه مبارزه نموده نسبت   به آن روشنگری نمایند.


نویسنده استاد عزیزم حبیب غفاری
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۲۳
سلیمان لعل زاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">