فوتبال تیم ملی


بازی ایران و عمان که بنا به دلایل مالی پخش آن از شبکه سه مشخص نبود، قرار است فردا پنجشنبه ۱۶ مهر ساعت 

۱۸ روی آنتن شبکه سه سیما برود.

بازی ایران و عمان که گفته می شد به دلیل مسایل مالی قرار نیست از شبکه سوم سیما روی آنتن برود فردا پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه سه سیما می رود