یا حی

"45هزار تومانی که مردم میگردند الآن زندگیشان را بر این مبنا تنظیم کرده اند، باید ادامه پیدا کند فقط اشکالاتش باید رفع شود، در مرحله دوم من معتقد به یارانه کالاییم و اعلام هم کرده ام؛ که در کنار این یارانه نقدی یارانه کالایی هم باید اضافه کنم. الآن 45هزار تومانی که به مردم میدهند ارزش اقتصادیش چقدر است یعنی قدرت خریدش چقدر است؟ محاسبات اقتصادی نشان میدهد که قدرت خریدش،ارزشش 15 هزار تومان شده همین جور که ادامه بدهیم ارزش 15 هزار تومان هم تمام میشود.

خیلی مهم است که با هدفمندی یارانه ها یک ترمز آنی و فوری برای تورم درست کنیم تا مردم بتوانند با این پول یک کمک واقعی برای زندگیشان داشته باشند.

 اعتباری در اختیار مردم قرار بگیرد که با این بتوانند فقط کالاهای اساسی را خریداری کنند . جدا از این یارانه نقدی، یارانه کالایی داده میشود برای اینکه مردم مطمئن شوند برای کالاهای اساسی به یک قیمت قابل قبولی بتوانند بخرند. برای اینکه مطمئن باشند این کالاهای اساسی هر روز قیمتش تغییر نمیکند."

چند ماه پیش شاهد تبلیغات فراوان دولت مبنی بر انصراف مردم از گرفتن یارانه ها بودیم، بعد از گذشت مدتی دولت دست به حذف بعضی از افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران زد در حالیکه که این عمل زمانی صحیح است که یارانه را حق تمامی مردم ندانیم ولی آیا جز این است که یارانه حق مسلم تمام مردم ایران است و طبق گفته های رئیس جمهور روز به روز از ارزش این مقدار ثابت یارانه کاسته میشود.   

با وجود اینکه مقام معظم رهبری پرداخت یارانه ها را کمکی به اقشا رضعیف و کم درآود جامعه دانستند، مراجع تقلید دریافت آن را توسط افرادیکه توان مالی خوبی دارند عمل غیر شرعی اعلام کردند در صورتیکه یارانه صدقه نبوده که تنها به اقشار مستضعف اختصاص یابد و حق تمامی مردم ایران است.در شرع اسلامی هم توصیه به دادن حق و هم توصیه به گرفتن حق کرده اند.

و اما د رمورد یارانه کالایی وعده داده شده توسط آقای روحانی؛ عدالتی در مورد نحوه ی توزیع آن وجود نداشت هر خانوار تنها یک سبد کالا دریافت میکرد خواه 2 نفر باشند خواه 8 نفر، بگذریم از آنهمه مسائل ومشکلات دیگری همچون صفهای طولانی وخستگی ناشی از آن و زیر سوال بردن عزت مردم. که در مرحله دوم لگدمال شدن عزت مردم بیشتر مشهود بود زیراکه تنها به افراد نیازمند تعلق گرفت و با این شکل توزیع آن، مردمی که سبد کالا دریافت میکرند بعنوان فقرا معرفی میشدند که این امر کاملا مخالف  توصیه ی اسلام بر حفظ عزت و آبروی نیازمندان است گرچه طبق وعده ی آقای رئیس  جمهوریارانه باید به تمام مردم تعلق میگرفت.  چندی پیش نیز در دیدار هیئت دولت با رهبری(94/6/4) ، آقای رئیس جمهور یکی از مشکلات دولت را پرداخت یارانه ها اعلام کردند. عجیب است! یارانه زمانی به عنوان وعده ی انتخاباتی و زمانی به عنوان مشکل دولت محسوب می شود.